Informace o nás

Založení sboru dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Olešenka (tenkrát "ve Volešné") byl založen roku 1893 a již od svého založení projevoval vysokou aktivitu.

1895 – Sbor dobrovolných hasičů v Olešné byl dne 21. května pod čj. 71 089 oficiálně zapsán do spolkového katastru politického okresu Chotěboř.

1932 – s ohledem na rozsáhlý požár v minulém roce byl schválen delší dobu odkládaný nákup nové motorové stříkačky od firmy Vystrčil a syn z Telče, typ II o síle 30 - 32 ks společně s 200 metry požárních hadic za 39 000 Kč. 

6.3.1995Sbor byl oficiálně registrován ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

2001 – na místě staré hasičské zbrojnice byla vystavěna nová ve stejné velikosti, pouze uvnitř byla zvětšena plocha pro hasicí techniku. 

2003 – dne 12. července uspořádaly místní sbor dobrovolných hasičů a Obec Olešenka soutěž požárních družstev „O pohár obce Olešenka“

2013 - Sbor oslavil své 120. výročí od založení velkolepou akcí a vysvěcením nového oficiálního praporu